Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2013

olejmyjutro
3172 e54e 390
Reposted fromjacie jacie viablindedbylights blindedbylights

January 13 2013

olejmyjutro
3850 32b3 390
- Co robisz? przestań...
- Nie nie przestanę bo sprawia mi to przyjemność.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
olejmyjutro
0041 f706 390
life is brutal. 
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
olejmyjutro
6610 f2c9 390
dobranoc.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
olejmyjutro
Reposted frommesoup mesoup viailoveyou iloveyou
olejmyjutro
7286 3504 390
...zróbmy coś szalonego , tak razem....
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
olejmyjutro
A Ty całuj mnie! to taka piękna gra.
— A.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viacytaty cytaty
olejmyjutro
Bo miłość to nie jest i nie może być zwykłe uczucie.To nie przyzwyczajenie ani życzliwa troska. Miłość to szaleństwo, to serce, które wali jak szalone, światło, które spływa wieczorem wraz z zachodem słońca, chęć poderwania się z łóżka nazajutrz, tylko po to, by spojrzeć sobie w oczy. 
— wybacz będę Ci mówiła skarbie
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viacytaty cytaty
olejmyjutro
8928 15ce 390
olejmyjutro
2148 320a 390
Reposted frommariola mariola viathebigbangtheory thebigbangtheory
olejmyjutro
olejmyjutro

6x12

 
olejmyjutro
2365 b249 390
Reposted fromRedPenny RedPenny viabreakingbad breakingbad
olejmyjutro
olejmyjutro
Reposted fromGentlemans Gentlemans
olejmyjutro
olejmyjutro
6103 8cd8 390
stockinets
Reposted from666th 666th vialetshavesex letshavesex
olejmyjutro
4726 3a4c 390
Reposted fromplikmuzyczny plikmuzyczny vialetshavesex letshavesex
olejmyjutro
3752 c90d 390
Reposted fromfrenzy frenzy vialetshavesex letshavesex
olejmyjutro
4583 198e 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl